MUSTKUNSTNIK ERICH UDRAS

Eesti mustkunsti GRAND OLD MAN on tegelenud silmamoondusega peagi juba 50 aastat!
Huvitav ja efektne programm. Publikuga suhtlemine vastavalt vajadusele eesti-, vene-, saksa keeles.

ErichUdras