Venevere Haridus- ja Kultuuriselts

küla jaanitule õhtujuht