Eesti Tõusigade Aretusühistu

jõulupeole õhtujuht ja ansambel