Tallinna Vangla

esinejad ja tehniline teenindus pidulikul aastapäevaüritusel Tallinna Lennusadamas