Kalamaja Põhikool

esinejad kooli 100.-ndale juubeliüritusele