Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus

esineja vastuvõtuüritusele