Politsei- ja Piirivalveamet

esineja asutuse aastapäeva üritusele