Österby Sadamahohvik

terrassikontsert ja helitehniline lahendus / teenindamine